Analitycy są zgodni – testowanie oprogramowania oraz cały rynek z tym związany będzie w 2021 i w kolejnych latach przeżywał prawdziwy rozkwit. Co będzie to oznaczało dla całej branży IT? Jakie obszary biznesowe najbardziej odczują konsekwencje tego rozwoju? Czy zawsze będą one pozytywne?

Jesteśmy świadkami, jak spełniają się optymistyczne prognozy dla rynku testów oprogramowania. Według pracowni Marketsandmarkets, która przygotowała swoje prognozy na podstawie wskaźników z 2016 roku, w latach 2017-2022 wartość tego rynku miała wzrosnąć do 50,14 mld dolarów przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 13,5 proc.

W 2020 roku swój raport pt. „Rynek usług testowania oprogramowania w podziale na produkty, użytkownika końcowego i regiony. Prognozy i analizy na lata 2020–2024” opublikował Technavio. Według niego wartość rynku testowania oprogramowania w ciągu czterech lat wzrośnie o 81,73 mln dolarów, przy CAGR wynoszącym 12,62 proc:

Źródło: Technavio.com

Obie wymienione powyżej firmy badawcze są też zgodne co do tego, że regionem świata o największym potencjale rozwoju dla rynku testów oprogramowania będzie Ameryka Północna. Podział sił na świecie w tym aspekcie następująco zobrazował Marketsandmarkets:

Źródło: Marketsandmarkets.com

Uruchom testy z BugBug już dziś!

Testowanie oprogramowania: podział rynku testów oprogramowania

Astasia Myers w artykule dla Medium.com przygotowała zestawienie obrazujące główne linie podziału na rynku testów oprogramowania, które obrazuje także potencjał wzrostu jego poszczególnych części:

Źródło: Medium.com

Do najszybciej rozwijających się obszarów rynku testowania oprogramowania należą testy automatyczne (CAGR=17 proc.) i testy API (CAGR=19 proc.). Najmniejszy roczny wskaźnik wzrostu (CAGR=13 proc.), jednak największą wartość (50 mln USD) ma rynek usług testerskich.

Jakie mogą być konsekwencje biznesowe tych procesów?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy spojrzeć na zwiększające się udziały poszczególnych części rynku z perspektywy trendów z zakresu wytwarzania oprogramowania. Dużą rolę odgrywają tu cieszące się niesłabnącą popularnością metodyki DevOps i Agile – ta ostatnia została wskazana w najnowszym raporcie „State of the Agile 2019” jako najczęściej stosowana do przeprowadzania testów jednostkowych. Obie wymuszają szybkie tempo wytwarzania kodu, kładąc jednocześnie duży nacisk na jego jakość i bezawaryjność. W celu zapewnienia jak najlepszych procesów monitorowania jakości i wykrywania błędów w zakresie tworzonych rozwiązań, kadra menadżerska coraz częściej decyduje się na automatyzację pracy testerów i QA. Potwierdzają to wyniki badania „World Quality Report 2019-2020” przeprowadzonego przez Capgemini:

Źródło: World Quality Report 2019-2020 (Capgemini)

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, potrzeba zwiększenia stopnia automatyzacji pracy będzie pociągała za sobą wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych technologii przy tworzeniu odpowiednich do tego narzędzi. Ważną rolę odegrają tu rozwiązania oparte na AI oraz machine learning.

Z jakich rozwiązań najczęściej korzysta kadra menadżerska w celu optymalizacji i przyspieszenia testów w środowisku DevOps i Agile? W ankiecie Capgemini najczęściej wskazywano narzędzia do przeprowadzania testów automatycznych. Na drugim miejscu znalazło się BDD (behavior-driven development), co wydaje się zrozumiałe, jeśli spojrzymy na zalety tego podejścia w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów biznesowych i podejmowaniu decyzji co do rodzaju testów, które będą w danej sytuacji najlepsze:

Źródło: World Quality Report 2019-2020 (Capgemini)

Na powyższym wykresie widać także trzeci trend, który w ostatnich latach zyskiwał na popularności wraz z rozwojem metodyki Agile – CI/CD. W kontekście testowania możemy mówić o continuous testing, czyli nieustannej wymianie informacji zwrotnych między zespołami deweloperów i testerów. Jest on możliwy pod warunkiem, że większość procesów testowania oprogramowania podlega automatyzacji – tylko ona umożliwia efektywne i wystarczająco szybkie sprawdzenie jakości kodu.

Te korzyści są w branży IT dostrzegane od kilku lat, co przedstawia przygotowane poniżej, przekrojowe zestawienie największych korzyści wynikających z zastosowania automatyzacji testowania oprogramowania. Ich wartość wzrasta z roku na rok. Co ciekawe, najbardziej cenioną przez menadżerów w 2019 roku wartością dodaną, wynikającą z automatyzacji, była lepsza kontrola i przejrzystość nadzorowanych procesów:

Źródło: World Quality Report 2019-2020 (Capgemini)

Finansowe konsekwencje zachodzących na rynku testowania oprogramowania zmian

Rozwój narzędzi do automatyzacji umożliwił też ograniczenie kosztów testowania, czego dowodem jest poniższe zestawienie:

Źródło: World Quality Report 2019-2020 (Capgemini)

Co umożliwiło tak znaczące obniżenie kosztów z zakresu testowania? W raporcie mowa między innymi o zastosowaniu:

  • rozwiązań umożliwiających testowanie oprogramowania w chmurze, które nie tylko pozwalają na obniżenie kosztów, lecz także zwiększenie efektywności i elastyczności korzystających z nich zespołów,
  • wirtualizacji,
  • metodyk Agile i DevOps,
  • automatyzacji,
  • shift-right testing, czyli przeprowadzaniu testów na krótko przed uruchomieniem danego rozwiązania na produkcji. Oczywiście nie wyklucza to stosowania metodyk zwinnych i oceny kodu w sprintach, preferowanych przez Agile.

Oszczędź do 70% czasu pracy testerów oprogramowania

Niezawodne, kompleksowe oprogramowanie, które usprawnia pracę testerów i programistów.

Zamów newsletter