Dzięki API można będzie zintegrować narzędzie z dowolnym systemem na żądanie wywołując test lub zestaw testów. Ten sposób jest naturalnym w procesie ciągłej integracji kodu (Continuous Integration).