Mechanizm, który podczas nagrywania testu rejestruje wszystkie niezbędne informacje i stara się zachowywać dokładnie jak człowiek przy odtwarzaniu testów.