Tester ma swobodną możliwość edycji nagranych testów zarówno przez interfejs WWW jak i przez dogrywanie kroków w ramach istniejących testów. Daje to pełną swobodę w naprawianiu i modyfikowaniu już istniejących testów. Konkurencja często w takiej sytuacji wymusza nagranie całego testu od nowa co w konsekwencji jest strasznie czasochłonne i tym samym kosztowne.