Używając BugBug nie trzeba umieć programować by czerpać korzyści z wzorca Page Object Pattern – wbudowaliśmy takie podejście w samo narzędzie.